เปิดโครงการรถไฟฟ้าของไทยอีก 3 ปีข้างหน้า

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปิดโครงการรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางที่ล่าช้ารวมถึงปัญหาการจราจรคับคั่ง ซึ่งรถไฟฟ้าสายต่างๆที่กำลังสร้างในขณะนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คนกรุงไม่ต้องเจอกับการจราจรที่แสนมหาโหดอีกต่อไป ทั้งนี้รถไฟฟ้าที่สร้างเสร็จและให้บริการนั้นยังตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองซึ่งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพในแถบชานเมืองและปริมณฑลด้วย ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครนั้นได้เปิดเผยโครงการสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตปริมณฑลเพื่อช่วยในเรื่องการเดินทางของประชาชนให้สามารถเดินได้สะดวกยิ่งขึ้นและไม่ต้องเจอกับปัญหารถติด

สายแรกรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ระยะทาง 13 กม. ซึ่งเริ่มต้นจากรอยต่อจากสถานีแบริ่ง วิ่งจากเส้นสุขุมวิทไปยังจังหวัดสมุทรปราการเริ่มต้นจากสถานีสำโรง ถึง สถานีเคหะสมุทรปราการ ซึ่งตอนนี้โครงการดังกล่าวนั้นก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 9 สถานี ซึ่งก็มีอาคารจอดรถรับรองที่สถานีเคหะสมุทรปราการ รองรับรถได้ถึง 1,200 คัน, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ระยะทาง 13 กม. รถไฟฟ้าสายนี้จะแบ่งออก 2 ส่วนคือ ส่วนลอยฟ้า 10.5 กม. และส่วนใต้ดิน 5.4 กม. มีทั้งหมด 12 สถานี เริ่มต้นจาก สถานีหัวลำโพง ถึง สถานีหลักสอง นอกจากนี้ยังมีส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอีกสายช่วงสถานีท่าพระด้วย โดยโครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 โดยตอนนี้การก่อสร้างสมบูรณ์ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์แล้ว , รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นรถไฟฟ้าช่วงรอยต่อจากสถานีท่าพระ ไปถึงสถานีบางซื่อโดยวิ่งตามเส้นทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ระยะทาง 21.5 กม. ซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้คาดว่าจะเป็นศูนย์กลางสถานีรถไฟฟ้าฝั่งธนบุรีในอนาคต ซึ่งมีทั้งหมด 10 สถานี จากสถานีท่าพระ ถึง สถานีบางซื่อ โดยโครงการนี้ดำเนินการสร้างได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์แล้วคาดว่าสร้างเสร็จในปี 2562 , รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน  รถไฟฟ้าที่วิ่งจากสถานีหมอชิตผ่านเส้นพหลโยธินไปจนถึงอำเภอคูคต ตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และมีการทุบสะพานข้ามแยกรัชโยธิน และสะพานข้ามแยกเกษตร เพื่อเคลียร์พื้นที่ และเริ่มก่อสร้างไปแล้ว คาดว่าแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563

รถไฟฟ้าสายสีแดง เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ยาวที่สุด ด้วยระยะทาง 26.3 กม. และดำเนินการก่อสร้างรวดเร็วมากโดยตอนนี้แล้วเสร็จไปแล้วราว 80 เปอร์เซ็นต์ รถไฟสายนี้วิ่งในแถบชานเมืองย่านดอนเมือง มีจำนวน 10 สถานี เริ่มจากสถานีบางซื่อ ถึง สถานีรังสิต นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับสนามบินดอนเมืองอีกด้วย และเส้นทางรถไฟฟ้าสายสุดท้ายคือ สายสีแดงอ่อน ระยะทาง 15 กม. เริ่มต้นจากสถานีบางซื่อ ถึง สถานีชุมทางตลิ่งชัน แล้วเสร็จในปี 2563 อนาคตจะมีการต่อขยายไปถึงจังหวัดนครปฐมและสถานีบางกรวย

โลจิสติกส์

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่  คำว่า โลจิสติกส์ มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึงการเก็บ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการขนส่งสินค้าทางการทหาร ในการส่งกำลังบำรุง ทั้งเสบียง อาวุธ กำลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อาจมีการจัดเก็บระยะเวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่น ๆ

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ คือระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นต่างๆ ทุกอย่างที่มีการขนส่ง หรือเคลื่นย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ สรุปง่ายๆก็คือ ทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับการขนส่ง จะเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมด เป้าหมายของโลจิสติกส์ นั้นเพื่อ ให้ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุดครั้งแรก คำว่าโลจิสติกส์นั้นเกิดขึ้นจากวงการทหาร ที่ต้องมีการลำเลียงเสบียง อาวุธยุทธโธปกรณ์ ต่างๆ รวมถึง กำลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อาจมีการจัดเก็บระยะเวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่น ๆ จึงก่อให้เกิดการโลจิสติกส์ขึ้น แต่ไม่แน่ชัด ว่าเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน แต่คร่าวๆ ประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

 

การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งสินค้าทางอากาศ  หมายถึง  การขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายประต่างๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการของบริษัทที่สร้างเครื่องบินซึ่มีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง  สามารถบรรจุสินค้าและยรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น  มีเครื่องมือในการขนส่งสินค้าอันทันสมัยครบครัน  นอกจากนี้ยังมีการขยายและปรับปรุงบริเวณคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานให้กว้างขวางทันสมัยเพื่อการขนส่งสินค้าดำเดินบทบาทของการขนส่งทางอากาศกับการค้าระหว่างประเทศ  คุณลักษณะที่สำคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศความรวดเร็ว  การขนส่งสินค้าทางอากาศถือว่ารวดเร็วที่สุดความแน่นอน  มีตารางการบินที่แน่นอน  สม่ำเสมอและตรงต่อเวลาการขนส่งสินค้าทางอากาศนี้อาจมีข้อจำกัดในเรื่องน้ำหนัก  และชนิดสินค้าที่ถูกกำหนด สมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่าง ได้ประมาณการณ์ไว้ว่า ในปัจจุบันกว่าร้อยละ  34  ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ  ต้องอาศัยการขนส่งสินค้าทางอากาศ  ยิ่งไปกว่านั้นการขนส่งสินค้าทางอากาศยังมีอัตราเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยที่ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางอากาศได้ขยายเกือบเท่าตัวในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  แม้จะประสบกับภาวะตกต่ำในบางช่วงก็ตาม  แต่ธุรกิจการบินที่บริการขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว   เป็นการให้บริการของธุรกิจการบินในด้านสถานที่เก็บสินค้าชั่วคราวแก่ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า  เพื่อรอการตรวจตราจากศุลกากรเเละรอการรับจากผู้รับสินค้า  หรืออาจจะรอการถ่ายลำเพื่อส่งสินค้าไปยังประเทศอื่น  ตามปกติคลังสินค้าประเภทนี้จะไม่คิดค่ารักษาภายในกำหนดเวลาไม่เกิน  48  ชั่วโมง โดยทั่วไปสายการบินแต่ละสายจะมีคลังสินค้าของตนเอง  ซึ่งอาจเช่าสถานที่จากรัฐบาลเพื่อดำเนินการจัดเก็บสินค้าของลูกค้าผู้ใช้บริการของสายการบินเอง  ฉะนั้นเมื่อมีการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยสายการบินได  ผู้รับสินค้าจะต้องไปรับ ณ คลังสินค้า  ของสายการบินนั้น

ธุรกิจการขนส่ง

ปัจจุบันธุรกิจกการขนส่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญของการประกอบธุรกิหลายๆอย่างและยังรวมไปถึงการเดินทางคนประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้นและความสะดวกสบายในการขนส่งสินค้าจำเป็นในประจำวันทุกอย่างต้องเสียค่าใช้จ่ายหมดจึงป็นช่วงที่ธูรกิจการขนส่งขยายตัวไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบนบกทางน้ำและแม้แต่ทางอากาศก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นส่วนการขนส่งในประเทศไทย มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นกันแต่ยังไม่มีความเป็นระเบียบ การขนส่งแต่ละประเภทไม่มีความโดดเด่นมากนัก ได้แก่ ระบบการขนส่งทางถนน ที่เป็นหลักของการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ การขนส่งทางรถประจำทางที่มีการขนส่งระยะไกลไปยังจังหวัดต่าง ๆ มีการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อใช้การเดินทางระยะสั้นแทนการใช้จักรยาน การใช้รถยนต์ส่วนตัวซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีส่วนทำให้การจราจรเกิดความแออัดทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองสำคัญต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการขนส่งระบบรางที่เชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่าง ๆ แต่ยังมีความล่าช้า ถึงแม้จะมีแผนขยายการให้บริการที่มีรถไฟความเร็วสูงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศก็ตาม การขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันยังมีสายการบินไม่มากนัก แต่ยังมีความโดนเด่นด้วยวิธีการขนส่งที่มีความแปลกใหม่จากสายตาของชาวต่างประเทศ เช่น รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว เป็นต้นการขนส่งในแม่น้ำลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ใช้ในการเดินทางขนส่งก็ว่าได้ มีเรือโดยสารให้บริการในเส้นทางต่างๆ จำนวนมากมายหลายบริษัท เช่น เรือด่วนเจ้าพระยา หรือเรือหางยาวต่างๆ นอกจากนี้ยังมี เรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้บริการในคลองแสนแสบ ซึ่งสามารถเข้าถึงใจกลางเมืองกรุงเทพได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

การขนส่งสินค้าทางเรือ

การขนส่งทางทะเลจัดเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญที่สุดและใช้มากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำและสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเลในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าที่จะขนส่งจะต้อง มีการนำมาบรรจุตู้ และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้บนเรื เพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวิศวกรรมและ สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ เขื่อนกั้นคลื่น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งผู้ที่ศึกษาในด้าน Logistics จะต้องให้ความสนใจในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยในบทนี้จะได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับการ ขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์พอเป็นสังเขป ให้เข้าใจใน เบื้องต้น   เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะ เรือสินค้าแต่ละลำจะมีที่ยกตู้ที่เรียกว่า Quay Cranes ประมาณ 1-4 ตัว โดย Crane แต่ละตัวจะลำเลียงตู้ ซึ่งวางอยู่ตามความลึกของเรือ ซึ่งจะมีการเรียงกันเป็น Column แต่เรือที่มีขนาดใหญ่จะมีความยาวโดยเฉลี่ย 320×330 เมตร กินน้ำลึกประมาณ 13-14 เมตร มีความกว้างวางคอนเทนเนอร์ได้ 20-22 เรือที่ใหญ่ขึ้นมากนี้จะมีผลทำให้ต้นทุนโดยรวมจะลดลง เนื่องจากต้นทุนแปรผันที่เรียกว่า Variable Cost ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแรงงาน แต่อย่างไรก็ดี จะต้องมีการบริหารการจัดการในการที่จะหาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพท่าเรือ หรือ Port ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการ Logistics โดยท่าเรือทำหน้าที่ให้การบริการในการขนถ่ายสินค้า โดยท่าเทียบเรือจะต้องมีลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน Basic Infrastructure รวมถึงความลึก ความกว้างของช่องทางเดินเรือ ความยาวหน้าท่า Quay Length เขื่อนกั้นคลื่น ช่องทางสำหรับให้รถบรรทุกเข้า-ออก

การขนส่งทางไปรษณีย์

การส่งเอกสารหรือส่งสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้คนส่งสาร มีมานานพอ ๆ กับการคิดค้นการเขียน มีการจัดตั้งระบบส่งสารในประเทศจีนรวม 4000 ปีก่อนคริสตกาล ในอียิปต์ และ ดินแดนอัสซิเรีย 3000 ปีก่อนคริสตกาล จดหมายที่เก่าแก่เท่าที่ยังเหลือให้เห็นในปัจจุบันเป็นแผ่นดินเหนียวจารึกอักษรรูปลิ่มของอียิปต์และสอดอยู่ในซองดินเหนียวอีกทีแต่ระบบส่งสารที่จัดตั้งเป็นระบบเกิดขึ้นหลังจากนั้น เท่าที่มีการบันทึกไว้ ในสมัยฟาโรห์ของอียิปต์ตั้งแต่ 2400 ปีก่อนคริสตกาลมีการส่งราชโองการจากฟาโรห์ไปยังท้องที่ต่าง ๆ ที่ปกครองอยู่ ต่อมาจึงพัฒนาระบบไปรษณีย์ที่ให้บริการกับประชาชน โดยระบบเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีหลักฐาน คือที่อัสซิเรีย ริเริ่มตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสตกาลเป็นอย่างน้อย

ระบบไปรษณีย์ของประเทศไทย เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการไปรษณีย์ในสมัยแรกคือ กรมไปรษณีย์ เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไปรษณียาคาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ปากคลองโอ่งอ่าง ปัจจุบันรื้อทิ้งเพื่อสร้างสะพานพระปกเกล้าในระยะแรกที่ให้บริการ ครอบคลุมเฉพาะกรุงเทพเท่านั้น เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 จึงเริ่มขยายไปต่างจังหวัดโดยเปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่สมุทรปราการและนครเขื่อนขันธ์ พระประแดง ในปัจจุบัน และขยายต่อจนถึงเชียงใหม่ในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน ส่วนบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เริ่มเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 หลังประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์มีการปรับโครงสร้างอีกครั้งตามนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยแยกการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็น บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ดูแล บริการด้านไปรษณีย์ทั้งหมด มีสำนักงานใหญ่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ และได้มีการพัฒนาการขนส่งให้มากขึ้น

รถไฟฟ้าความเร็วสูง

รถไฟความเร็วสูง หรือ ระบบรางความเร็วสูงเป็นระบบการขนส่งทางรางที่วิ่งด้วยความเร็วสูงกว่าระบบขนส่งทางรางทั่วไปอย่างมาก โดยการใช้ระบบล้อเลื่อน พิเศษรวมกับระบบรางที่ออกแบบมาให้ใช้โดยเฉพาะส่วนใหญ่วิ่งบนรางที่มีขนาด 1.435 เมตร สถิติของรถไฟความเร็วสูงโดยใช้ล้อ

สามารถทำความเร็วได้สูงถึง 574.8 กม./ชั่วโมงสำหรับรถเตเฌเว หรือ TGV ของประเทศฝรั่งเศส โดยขณะที่รถไฟความเร็วสูงสำหรับการทดสอบแบบแม็กเลฟ สามารถทำความเร็วได้สูงถึง 581 กม./ชั่วโมง เป็นของ MLX01 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรถไฟที่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนั้นจะใช้ความเร็วในการเดินทางไม่เกิน 200 กม./ชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่ถูกออกแบบสำหรับเป็นรถโดยสาร โดยรถไฟบางที่ได้มีการออกแบบสำหรับให้บริการขนส่งสินค้า เช่น TGV La Poste ของประเทศฝรั่งเศส

คำจำกัดความของรถไฟความเร็วสูง ได้มีนิยามไว้หลายอย่าง เช่นสหรัฐอเมริกา ทางกระทรวงคมนาคม ได้นิยามว่า รถไฟความเร็วสูงคือรถไฟที่สามารถรักษาความเร็วไว้ได้มากกว่า 125 ไมล์ต่อชั่วโมง201 กม./ชั่วโมงในขณะที่ ทางสหพันธ์รถไฟของสหรัฐอเมริกาให้นิยามว่ารถไฟความเร็วสูงคือรถไฟที่วิ่งได้ความเร็วอย่างน้อย 110 ไมล์ต่อชั่วโมง 177 กม./ชั่วโมงระบบรถไฟซึ่งมีขบวนรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาให้มีความสามารถพิเศษที่สามารถเดินรถได้ในสภาวะปกติมีความเร็วสูงกว่า 250 กม./ชั่วโมงบนเส้นทางที่ก่อสร้างใหม่, หรือความเร็วที่มากกว่า 200 กม./ชั่วโมง เมื่อรถวิ่งบนเส้นทางที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ได้รับการอัปเกรด ยังกล่าวอีกว่ารถที่วิ่งได้เร็วกว่านี้แต่เป็นรถลากแบบเดิมและอยู่บนโครงสร้างเดิม ไม่ถือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูง เช่นระบบของฝรั่งเศสและระบบของเยอรมันประเทศแรกที่มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูง คือ ญี่ปุ่น เรียกกันว่า รถไฟหัวกระสุน เปิดให้บริการครั้งแรกในเส้นทางกรุงโตเกียว-นครโอซาก้า ใน ค.ศ. 1964 มีความเร็วสูงสุดที่ 210 กม./ชม.

การคมนาคมทางเรือ

การขนส่งทางน้ำต้องบอกเลยว่าเป็นการขนส่งที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานเป็นการคมนาคมที่ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางแน่นอนว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ล้อเลี้ยงผู้คนทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครเส้นทางน้ำเส้นนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งการเชื่อมต่อไปมาหาสู่กัน เราจะได้พบเห็นเรือต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรือเล็ก เรือโดยสารหรือว่าเรือขนส่งสินค้า หรือเรืออื่นๆ ที่เข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ในทุกๆวัน อย่างที่บอกครับการเดินเรือที่เราเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันคือการเดินเรือแบบโดยสารที่ผ่านท่าเรือต่างๆในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัยพร้อมด้วยผู้คนที่ต่างเชื่อใจกับการโดยสารทางเรือ โดยเรือด่วนเจ้าพระยาเป็นการเดินทางที่ยอดนิยมของคนทั้งสองฝั่งที่เดินทางไปมาในระหว่างวัน โดยเปิดบริการตั้งแต่เช้าจนถึงหัวค่ำ โดยช่วงเวลาที่เร่งรีบเรือด่วนเจ้าพระยาเป็นอีกทางเลือกของการเดินทางที่ทำให้มีความสุขในการเดินทางอย่างแน่นอนเราก็จะได้พบกับผู้คนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง แอดมินบอกเลยว่าแอดมินได้เคยนั่งเป็นครั้งแรกบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่สดชื่นมาเลยทีเดียวด้วยบรรยากาศแล้วทั้งสองก็ยังมีสถานที่ที่น่าชื่นชมอีกด้วย บอกเลยว่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองเหมาะสมกับท่องเที่ยวโดยทางเรือพร้อมถ้าหยิบกล้องถ่ายรูปซักหน่อยนะ โปรดถ่ายเก็บไว้ รับรองว่าคุณจะมีความสุขที่สุดจริงๆ แค่ค่าโดยสารไม่กี่บาทก็ยังเดินทางไปยังปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้อีกด้วยเลยนะครับ

รถไฟฟ้าบีทีเอส

รถไฟฟ้าบีทีเอสที่เปิดให้บริการปี 2542 เกือบ22 ปีแล้วที่รถไฟฟ้าอย่างรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สามารถทำให้ประชาชนเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่เร่งด่วนแบบนี้แล้วละก่อน รถไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งทางในการขนส่งและคมนาคมที่สามารถทำเวลาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว บีทีเอสเปิดให้บริการด้วยกันสองสายคือสายสุขุมวิท เป็นสายมีระยะทางด้วยกัน 17 กม.โดยปัจจุบันนี้ บีทีเอสก็ดำเนินงานก่อสร้างส่วนต่อเติมขยายไปถึงสถานีสำโรงจังหวัดสมุทรปราการแล้ว แน่นอนว่าสายนี้จะเป็นสายหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดระยะเวลาลงได้อย่างแน่นอนและยังแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนถนนสุขุมวิทอีกด้วย  ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย  โดยเฉพาะที่มีผู้คนเข้าทำงานที่อยู่ในบริเวณรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทกันอย่างเนื่องแน่นจริงๆ และอีกหนึ่งสาย สายสีลม ที่เปิดบริการมาตั้งแต่ ปี2542 จนถึงปัจจุบัน โดยสถานีสุดท้าย คือสถานีบางหว้า แน่นอนว่าการขนส่งคมนาคมอย่างรถไฟฟ้า บีทีเอส ในปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการเริ่มสร้างสถานีเพิ่มเติมและต่อขยายหลากหลายจุดด้วย ไม่ว่าจะเป็น สายหมอชิต สะพานใหม่ ไปจนถึงคูคตจังหวัดปทุมธานี ส่วนทางฝั่งสีลมก็มีต่อขยายเพิ่มทางด้านตะวันตก สนามกีฬาแห่งชาติไปจนถึงยศเส ส่วนการให้บริการก็คิดตามระยะทางที่ต้องการที่จะไป โดยมีราคาต่ำสุดอยู่ที่15 บาท ไปจนถึง 52 บาท โดยมีบัตรโดยสารอย่างเช่นประเภทเดียว บัตรสมาร์ทพาส บัตรแมงมุมและบัตรแรบบิท  เป็นการขนส่งคมนาคมที่ยอดเยี่ยมและสามารถทำให้การเดินทางมีความรวดเร็ว

รถบริการสาธารณะที่ยังคงอยู่

ในประเทศไทยมีรถที่คอยให้บริการอย่างมากมายมีหลากประเภทไม่ว่าจะเป็น รถแท็กซี่ที่มีมากมายหลากหลายบริษัทที่เป็นระบบมิเตอร์โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 35 บาทรับจ้างไปที่ไหนก็ได้ ทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารทุกๆคนที่เรียกให้ไปที่เป้าหมายที่ต้องการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ในปัจจุบันนี้การขนส่งรถรับจ้างบอกเลยว่าได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด โดยแค่มีสมาร์ทโฟนโหลดแอพเรียกแท็กซี่ได้เลย แค่กดปุ่มเรียกแท็กซี่และระบุเป้าหมายให้มารับและมาส่งได้แล้ว เป็นอะไรที่สะดวกคุ้มค่าอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีทุกๆที่อย่างแน่นอน เพราะคอยบริการส่งให้ถึงที่เลยที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าปากซอย กลางซอย หรือท้ายซอย หรือสถานที่ที่มีคนมากมาย ก็แค่ยกมือเรียกเมื่อเวลาเราใช้บริการ แล้วก็บอกพี่วินว่าไปไหน แล้วก็ตกลงราคากัน พี่วินมอไซด์เขาก็จะทำหน้าที่ไปส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมายอย่างแน่นอนด้วยบริการที่รวดเร็ว ทันใจ  นอกจากเราจะพบได้บางจุดกับการขนส่งโดยใช้รถรับจ้างอย่างรถตุ๊กตุ๊กที่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทำหน้าที่ให้บริการไปตามสถานที่ต่างอีกด้วย เชื่อว่าทุกๆคนเคยนั่งอย่างแน่นอน แอดมินยังจำได้ว่า เคยนั่งตอนเด็กบอกเลยว่าเป็นรถสาธารณะที่เป็นกันเองเหลือเกิน  เครื่องยนต์ที่แข็งแกร่งไลฟ์สไตล์คนขับก็ทำให้ได้รู้เลยว่านี่คือรถบริการสาธารณะที่ยังทำให้เหล่าพีเพิลต่างประเทศต้องมานั่งมาใช้บริการกับรถตุ๊กๆกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีสามล้อถีบอีกด้วยซึ่งให้บริการระยะทางสั้น