รถที่คุณต้องเคยใช้บริการ

ถ้าเอยถึงเรื่องราวของการขนส่งและการคมนาคม เชื่อได้เลยว่าทุกคนจะต้องเคยใช้บริการกับรถประจำทางหรือรถเมล์ที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและบริเวณปริมลฑลจังหวัดต่างๆดังนี้ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดนนทบุรี  มีบริการด้วยกันหลายสายแต่ละก็สายก็จะวิ่งไปตามสถานที่ต่างๆมากมาย ด้วยราคาที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นรถแดงขาวหรือรถธรรมดาที่มีราคา 6.50 บาท ในปัจจุบัน หรือรถปรับอากาศก็จะคิดตามราคาแต่ละสถานที่ว่าใกล้ไกลแค่ไหน ด้วยเริ่มราคาที่ 11 บาท ไปจนถึง 22 บาท เป็นต้น รถประจำทางบอกเลยว่าเป็นขนส่งมวลชนที่ใหญ่เพราะมีผู้คนที่สัญจรไปไหนมาไหนได้สะดวกที่สุด ระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์ที่มีให้บริการ โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือเรียกว่า ขสมก.ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. แต่บางสายก็อาจจะยุติการให้บริการในช่วงเวลา 21.00 22.00 23.00 และเที่ยงคืนตามลำดับ บางสายอาจจะให้บริการตลอดทั้งคืน แน่นอนว่าจะคิดค่าบริการเพิ่มมาจากราคาปกติ และอีกหนึ่งระบบเป็นระบบวิ่งไปยังจังหวัดต่างโดย บขส.และอีกหลายบริษัทที่ให้บริการโดยมี หมอชิต2 สายใต้ใหม่ และ เอกมัย ถ้าเป็นสายเหนือและอีสานก็ให้ไปที่หมอชิต ถ้าไปสายทางตะวันออกก็ไปที่สถานีเอกมัยถ้าเดินทางยังสายใต้ ก็ไปที่ สายใต้ใหม่ นอกจากนี้การขนส่งก็ยังมีรถบัสแบบพิเศษอีกด้วย ที่วิ่งในกทม.และปริมลฑล และเมื่อในอดีต รถปรับแบบพิเศษ อย่าง ปอ.พ บริการในกรุงเทพมหานคร ของพรีเมียร์ เมโทรบัส ก็วิ่งให้บริการ

โลกในวันพรุ่งนี้

  โลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเดิมมาก ในสมัยก่อนนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่จะต้องใช้เวลานานหลายปีจึงจะนำมาใช้ได้แต่ในปัจจุบันนั้นใช้เวลาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นการยากที่คาดคะเนว่า ในอนาคตโลกของเราจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าแปลกในขณะนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมาก

เมืองต่างๆในอนาคตอาจจะมีความแตกต่างไปจากเมืองในปัจจุบันมาก เนื่องจากคนเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นและสภาพอากาศที่แสนสบาย เราอาจจะสร้างเมืองไว้ในครอบที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใสมองผ่านทะลุได้ เหมือนเมืองในฟองอากาศ ในยุโรปได้มีการสร้างสวนพักผ่อนในฟองอากาศซึ่งทำให้ผู้มาเยือนสวนนี้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าที่บนพื้นโลกเหลือน้อยลง ก็อาจจะสร้างเมืองฟองอากาศนี้ไว้ใต้ท้องทะเลหรืออวกาศก็ได้ ในแต่ละปีพบว่าถนนจะคับคั่งมากขึ้นด้วยยานพาหนะต่างๆ และอากาศก็เกิดมลภาวะมากขึ้นด้วย รูปแบบการขนส่งในอนาคตน่าจะก่อเกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่านี้

การเดินทางในบางครั้ง เราอาจจะใช้เครื่องบินส่วนตัวหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ส่งเสียงดัง แต่ถ้าเป็นการเดินทางเป็นประจำภายในเขตเมืองผู้คนอาจจะใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือรถไฟลอยฟ้าหรือยกระดับ หรือรถรางเดี่ยวยกระดับก็ได้ เครื่องบินโดยสารเหมาะสำหรับการเดินทางไกล ในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ได้ทำนายว่า ในอนาคตนั้นผู้คนอาจจะต้องกินอาหารอัดเม็ด เช่น วิตามินอัดเม็ด เกลือแร่เม็ดแทนการกินอาหาร ที่ประกอบด้วยเนื้อ ผัก ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตวิตามินต่างๆเป็นอาหารเสริม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้คนยังคงต้องกินอาหารหลักมื้อปกติอยู่

การติดต่อสื่อสารตอนที่ 2

    การส่งสัญญาณวิธีแรกสุดนั้นเป็นการส่งสัญญาณในรูปแบบของสัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ ซึ่งเรียกว่า รหัสมอร์ส หรือแม้แต่ติดต่อสื่อสารโดยสัญญาณมือ การโบกธง การจุดพลุ ในช่วงทศวรรษที่ 1830 แซมมวล มอร์ส ได้ประดิษฐ์เครื่องส่งโทรเลขได้สำเร็จโดยการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปตามสาย ผู้ส่งจะส่งข้อมูลเป็นรหัสลีปที่สั้นและยาว คือ รหัสมอร์ส ในปี 1901 มีการส่งข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรกโดย มาร์โคนี ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคลื่นวิทยุสามารถนำพาสัญญาณไฟฟ้าได้ ทุกวันนี้ข่าวสารสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาณได้โดยเดินทางผ่านหลอดแก้ว และในยุค 2017 ได้ระบบการสื่อสารได้มีบทบาทมากขึ้น การสื่อสารผ่านสัญญาณไร้สายหรือ ไวไฟ สามารถทำให้กับติดต่อทำได้ง่ายขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน โดยเฉพาะโทรศัพท์สื่อสารซึ่งเมื่อก่อนใช้สายโทรศัพท์สื่อสาร แต่ในตอนนี้สามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์ไร้สายหรือ สมาร์ทโฟน ในการติดต่อสื่อสารที่ง่ายขึ้นมาก

ดาวเทียมบางดวงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับโลกของเราบ้าง โดยการส่งข้อมูลมายังโลก ดาวเทียมประเภทนี้เรียกว่า ดาวเทียมสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจำที่และมีความเร็วไม่คงที่ได้แก่ ดาวเทียมอเมริกันแลนด์แซต ซึ่งได้ส่งข้อมูลนี้จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นภาพหลายสีของผิวโลก ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบถึงสภาพต่างๆ เช่น สภาพบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเล และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ถึงแม้ว่าอุปกรณ์การสื่อสารจะก้าวหน้าอย่างมากก็ตาม แต่ในหลายพื้นที่บนโลกคนทั่วไปก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์ได้ ตัวอย่างเช่น พบว่า 2 ใน 3 ของประชากรโลกไม่มีโทรศัพท์ไว้ใช้ในบ้าน แต่ในปัจจุบันมีการผลิตโทรศัพท์มือถือมากมายที่แพร่หลายอย่างมาก

การติดต่อสื่อสารตอนที่ 1

  ในศตวรรษที่ 20 การติดต่อสื่อสารกระทำได้รวดเร็วมาก จนบางครั้งบางคนกล่าวไว้ว่า โลกเราใบเล็กลงเพราะการติดต่อสื่อสารได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนับวันก็จะได้ข่าวสารจากที่ต่างๆบนโลกในช่วงเวลาที่สั้นลงไปเรื่อยๆ การสื่อสารที่รวดเร็วเช่นนี้ ทำให้นักธุรกิจที่ประกอบกิจการในประเทศต่างๆ สามารถบริหารงานด้านต่างๆได้ดีขึ้น เช่น ด้านธุรกิจทางกีฬา การเมือง และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ทุกวันนี้การส่งข่าวเป็นรูปภาพ ข้อความ และเสียงทำได้แล้วโดยส่งผ่านไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า ในทำนองเดียวกัน โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรสาร และคอมพิวเตอร์ต่างก็ทำงานได้โดยอาศัยไฟฟ้า สัญญาณไฟฟ้า ซึ่งการเดินทางตามสายเคเบิล และผ่านคลื่นวิทยุในอากาศ ทำให้ผู้คนได้รับข่าวสารเกือบทันทีที่ข่าวสารนั้นถูกส่งออกไป

ในปี 1912 เรือโดยสาร อาร์เอ็มเอส ไททานิค ได้จมลงในมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งเรือที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่ได้เปิดเครื่องรับวิทยุไว้ จึงไม่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ ทำให้หลังจากนั้นมีกฏหมายการเดินเรือทุกลำให้เปิดวิทยุสัญญาณไว้ตลอดเวลา มีดาวเทียมโคจรรอบโลกอยู่หลายดวง ดาวเทียมสื่อสารทำหน้าที่ส่งและรับสัญญาณรายการโทรทัศน์ และโทรศัพท์ดาวเทียมเหล่านี้จะโคจรด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของโลก ทำให้ดาวเทียมอยู่เหนือพื้นโลกที่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลาซึ่งเรียกดาวเทียมนี้ว่า ดาวเทียมประจำที่ เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเช่น การแข่งขันกีฬาหรือดนตรี เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมสื่อสารนี้ ทำให้คนทั่วโลกได้มีโอกาสดูพร้อมๆกับคนที่อยู่ในสถานที่จริง โดยสัญญาณจะถูกถ่ายทอดเมื่อมีการถ่ายทอดสด ภาพและเสียงแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าถูกปล่อยขึ้นไปยังดาวเทียมสื่อสาร และส่งสัญญาณนั้นกลับสู่สถานีโทรทัศน์บนโลก

เส้นทางคมนาคม

    ถนนหนทางต่างๆมีการเชื่อมต่อกันทุกแห่งหนทั่วโลก เส้นทางบางเส้นถูกใช้มานานนับหลายร้อยปีและยังคงใช้อยู่จนทุกวันนี้ ถนนอีกหลายสายถูกสร้างขึ้นเพื่อการขนส่งสมัยใหม่ วิธีเดินทางที่เร็วที่สุดจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งก็คือ เดินทางในแนวเส้นตรงที่สุดแต่ก็อาจมีอุปสรรคในเรื่องของภูมิทัศน์ เช่น มีภูเขา แม่น้ำ ป่า และเมืองต่างๆทำให้ไม่สามารถเดินทางเป็นเส้นตรงได้

ถนนหลวงและทางรถไฟจะเชื่อมต่อเมืองใหญ่และเมืองเล็กๆเข้าด้วยกัน ถนนทำให้ผู้คนเดินจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งได้สะดวก ขณะที่รถไฟจะหยุดจอดตามสถานีเท่านั้น การเดินทางโดยรถไฟจัดว่าเร็ว เนื่องจากรางรถไฟนั้นตัดราบเรียบ ชาวโรมันจัดว่ามีความเชียวชาญในการสร้างถนนมากสามารถสร้างถนนให้เป็นเส้นตรงเท่าที่จะทำได้ถนนสมัยใหม่หลายสายสร้างตามถนนสมัยโรมัน เช่น ถนนวัตลิง และถนนฟอสส์ ในประเทศอังกฤษ แม่น้ำต่างๆ จัดเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำชนิดแรกผู้คนไม่ได้ใช้เส้นทางตามลำน้ำธรรมชาติเท่านั้น แต่มีการขุดคลองเชื่อมระหว่างเมืองหลักที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำด้วย การเดินทางข้ามทะเลจึงจำเป็นต้องเดินทางตามเส้นทางเดินเรือ ผ่านท่าเรือต่างๆ ตามกำหนดเพื่อป้องกันอันตรายทางน้ำ

เส้นทางการบิน เป็นการขจัดปัญหาด้านภูมิทัศน์ทางภาคพื้นดินได้เป็นอย่างดี แต่เครื่องบินก็ไม่สามารถบินไปได้ในทุกแห่งต้องบินตามเส้นทางการบินที่กำหนดไว้ และต้องบินด้วยเพดานบินที่มีความสูงแน่นอน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินอยู่ใกล้กันจนเกินไป ในเขตเทือกเขาสูงนั้นเป็นการเดินทางที่ลำบาก ดังนั้นการทำกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขานั้นจะช่วยย่นระยะทางได้

การเดินทางของผู้คน

    การเดินทางนับตั้งแต่อดีต ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1700 การเดินทางในเรือกลไฟแล่นไปมาอยู่ในแม่น้ำต่างๆในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา จากทศวรรษที่ 1840 เรือเดินสมุทรถูกสร้างขึ้นและในปี 1930 เรือเดินสมุทรสามารถแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้ในเวลา 4 วัน ซึ่งทุกวันนี้คนไม่นิยมเดินทางโดยเรือเดินสมุทร ถ้าเป็นการเดินทางในระยะสั้นๆ มักจะนิยมใช้เรือเฟอร์รี่ หรือเรือไฮโดรฟอยล์ แทน การเดินทางข้ามท้องฟ้าก็เช่นกัน การขนส่งนี้เกิดขึ้นจากการใช้บัลลูนบรรจุอากาศร้อน และในช่วงปลายทศวรรษที่ 1800 มีการประดิษฐ์เรือเหาะขึ้น ต่อมามีการผลิตเครื่องบิน และการเดินทางโดยเครื่องบินครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1903 จากนั้นเครื่องบินก็ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ในสงครามโลก ครั้งที่ 1 และเครื่องบินก็ถูกพัฒนาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบัน

คนจำนวนมากเดินทางเป็นระยะทางสั้นๆ ไปยังสถานที่ใกล้ๆกันเป็นประจำทุกวัน เขาต้องการเสียค่าใช้จ่ายถูกและปลอดภัยดังนั้นจึงใช้รถยนต์ รถไฟ รถเมล์ หรือรถรางซึ่งจะหยุดจอดขึ้นลงได้ตามสถานีต่างๆ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลผู้คนจะใช้ยวดยานที่มีความเร็วสูง เช่น รถไฟ รถโดยสาร และเครื่องบินที่เดินทางระหว่างเมืองต่างๆและหยุดรับส่งผู้โดยสารไม่กี่แห่ง เมื่อคนเราต้องการเดินทางไกลขึ้นแต่ใช้เวลาสั้นลง การใช้เครื่องบินจะดีที่สุดแม้ว่าค่าโดยสารอาจจะแพงมากกว่าก็ตาม มีหลายแห่งที่ถนนเต็มไปด้วยยวดยานต่างๆ ในเมืองใหญ่บางแห่งเช่น ลอสแองเจอลิส การจราจรเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะมลพิษอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาอาจทำได้โดยการรณรงค์ให้ผู้คนเดินเท้าหรือขี่จักรยานให้มากขึ้น

การขนส่ง

   หลายศตวรรษที่ผ่านมาพื้นดินส่วนใหญ่มีป่าปกคลุมอยู่ วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการเดินทางในสมัยก่อนคือ เดินทางลัดเลาะตามแม่น้ำ ดังนั้นเรือพายขนาดเล็กจึงเป็นพาหนะชนิดแรกที่ถูกสร้างขึ้นตราบเท่าทุกวันนี้ เรือก็ยังคงเป็นพาหนะที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางผ่านป่าทึบ สำหรับการเดินทางทางบกนั้น สัตว์หลายชนิดถูกใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง ในประเทศที่มียานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์น้อย ผู้คนในประเทศนิยมใช้สัตว์เป็นพาหนะโดยใช้ลากเกวียน เช่น อินเดีย ไทย ใช้วัวเทียมเกวียน สำหรับบรรทุกสิ่งของต่างๆ

ในช่วงทศวรรษที่ 1800 ได้มีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำได้สำเร็จ ทำให้มียวดยานที่ใช้เครื่องยนต์เข้ามาแทนที่สัตว์และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรูปแบบของการขนส่งที่ดีที่สุด ถนนหนทางถูกสร้างขึ้นให้ดีพร้อมกับการพัฒนาวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เช่น ยางมะตอย การขนส่งได้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันผู้คนก็มีความต้องการขนส่งสินค้าและเดินทางมากขั้นกว่าเดิม ทุกวันนี้คนจำนวนมากพึ่งพาการบริการขนส่งที่ทันสมัย ถ้าไม่มีรถยนต์ เรือ รถไฟ และเครื่องบินแล้ว เราคงจะมีโอกาสเลือกที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน และสถานที่พักผ่อนได้น้อยลงมาก

รถคันแรกสร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1800 ใช้บรรทุกสินค้า มีความเร็วน้อยกว่า 16 กิโลเมตร/ต่อชั่วโมง รถยนต์คันแรกผลิตโดย คาร์ล เบนซ์ ในปี 1885 วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 16 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในปัจจุบันรถยนต์มีการผลิตที่สะดวกสบายขึ้น ความเร็วมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งมีค่ายรถจำนวนมากมายหลากหลายที่ผลิตรถออกมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้