การติดต่อสื่อสารตอนที่ 1

  ในศตวรรษที่ 20 การติดต่อสื่อสารกระทำได้รวดเร็วมาก จนบางครั้งบางคนกล่าวไว้ว่า โลกเราใบเล็กลงเพราะการติดต่อสื่อสารได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนับวันก็จะได้ข่าวสารจากที่ต่างๆบนโลกในช่วงเวลาที่สั้นลงไปเรื่อยๆ การสื่อสารที่รวดเร็วเช่นนี้ ทำให้นักธุรกิจที่ประกอบกิจการในประเทศต่างๆ สามารถบริหารงานด้านต่างๆได้ดีขึ้น เช่น ด้านธุรกิจทางกีฬา การเมือง และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ทุกวันนี้การส่งข่าวเป็นรูปภาพ ข้อความ และเสียงทำได้แล้วโดยส่งผ่านไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า ในทำนองเดียวกัน โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรสาร และคอมพิวเตอร์ต่างก็ทำงานได้โดยอาศัยไฟฟ้า สัญญาณไฟฟ้า ซึ่งการเดินทางตามสายเคเบิล และผ่านคลื่นวิทยุในอากาศ ทำให้ผู้คนได้รับข่าวสารเกือบทันทีที่ข่าวสารนั้นถูกส่งออกไป

ในปี 1912 เรือโดยสาร อาร์เอ็มเอส ไททานิค ได้จมลงในมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งเรือที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่ได้เปิดเครื่องรับวิทยุไว้ จึงไม่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ ทำให้หลังจากนั้นมีกฏหมายการเดินเรือทุกลำให้เปิดวิทยุสัญญาณไว้ตลอดเวลา มีดาวเทียมโคจรรอบโลกอยู่หลายดวง ดาวเทียมสื่อสารทำหน้าที่ส่งและรับสัญญาณรายการโทรทัศน์ และโทรศัพท์ดาวเทียมเหล่านี้จะโคจรด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของโลก ทำให้ดาวเทียมอยู่เหนือพื้นโลกที่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลาซึ่งเรียกดาวเทียมนี้ว่า ดาวเทียมประจำที่ เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเช่น การแข่งขันกีฬาหรือดนตรี เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมสื่อสารนี้ ทำให้คนทั่วโลกได้มีโอกาสดูพร้อมๆกับคนที่อยู่ในสถานที่จริง โดยสัญญาณจะถูกถ่ายทอดเมื่อมีการถ่ายทอดสด ภาพและเสียงแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าถูกปล่อยขึ้นไปยังดาวเทียมสื่อสาร และส่งสัญญาณนั้นกลับสู่สถานีโทรทัศน์บนโลก