การติดต่อสื่อสารตอนที่ 2

    การส่งสัญญาณวิธีแรกสุดนั้นเป็นการส่งสัญญาณในรูปแบบของสัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ ซึ่งเรียกว่า รหัสมอร์ส หรือแม้แต่ติดต่อสื่อสารโดยสัญญาณมือ การโบกธง การจุดพลุ ในช่วงทศวรรษที่ 1830 แซมมวล มอร์ส ได้ประดิษฐ์เครื่องส่งโทรเลขได้สำเร็จโดยการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปตามสาย ผู้ส่งจะส่งข้อมูลเป็นรหัสลีปที่สั้นและยาว คือ รหัสมอร์ส ในปี 1901 มีการส่งข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรกโดย มาร์โคนี ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคลื่นวิทยุสามารถนำพาสัญญาณไฟฟ้าได้ ทุกวันนี้ข่าวสารสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาณได้โดยเดินทางผ่านหลอดแก้ว และในยุค 2017 ได้ระบบการสื่อสารได้มีบทบาทมากขึ้น การสื่อสารผ่านสัญญาณไร้สายหรือ ไวไฟ สามารถทำให้กับติดต่อทำได้ง่ายขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน โดยเฉพาะโทรศัพท์สื่อสารซึ่งเมื่อก่อนใช้สายโทรศัพท์สื่อสาร แต่ในตอนนี้สามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์ไร้สายหรือ สมาร์ทโฟน ในการติดต่อสื่อสารที่ง่ายขึ้นมาก

ดาวเทียมบางดวงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับโลกของเราบ้าง โดยการส่งข้อมูลมายังโลก ดาวเทียมประเภทนี้เรียกว่า ดาวเทียมสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรไม่ประจำที่และมีความเร็วไม่คงที่ได้แก่ ดาวเทียมอเมริกันแลนด์แซต ซึ่งได้ส่งข้อมูลนี้จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นภาพหลายสีของผิวโลก ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบถึงสภาพต่างๆ เช่น สภาพบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเล และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ถึงแม้ว่าอุปกรณ์การสื่อสารจะก้าวหน้าอย่างมากก็ตาม แต่ในหลายพื้นที่บนโลกคนทั่วไปก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์ได้ ตัวอย่างเช่น พบว่า 2 ใน 3 ของประชากรโลกไม่มีโทรศัพท์ไว้ใช้ในบ้าน แต่ในปัจจุบันมีการผลิตโทรศัพท์มือถือมากมายที่แพร่หลายอย่างมาก