โลกในวันพรุ่งนี้

  โลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเดิมมาก ในสมัยก่อนนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่จะต้องใช้เวลานานหลายปีจึงจะนำมาใช้ได้แต่ในปัจจุบันนั้นใช้เวลาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นการยากที่คาดคะเนว่า ในอนาคตโลกของเราจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าแปลกในขณะนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมาก

เมืองต่างๆในอนาคตอาจจะมีความแตกต่างไปจากเมืองในปัจจุบันมาก เนื่องจากคนเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นและสภาพอากาศที่แสนสบาย เราอาจจะสร้างเมืองไว้ในครอบที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใสมองผ่านทะลุได้ เหมือนเมืองในฟองอากาศ ในยุโรปได้มีการสร้างสวนพักผ่อนในฟองอากาศซึ่งทำให้ผู้มาเยือนสวนนี้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าที่บนพื้นโลกเหลือน้อยลง ก็อาจจะสร้างเมืองฟองอากาศนี้ไว้ใต้ท้องทะเลหรืออวกาศก็ได้ ในแต่ละปีพบว่าถนนจะคับคั่งมากขึ้นด้วยยานพาหนะต่างๆ และอากาศก็เกิดมลภาวะมากขึ้นด้วย รูปแบบการขนส่งในอนาคตน่าจะก่อเกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่านี้

การเดินทางในบางครั้ง เราอาจจะใช้เครื่องบินส่วนตัวหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ส่งเสียงดัง แต่ถ้าเป็นการเดินทางเป็นประจำภายในเขตเมืองผู้คนอาจจะใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือรถไฟลอยฟ้าหรือยกระดับ หรือรถรางเดี่ยวยกระดับก็ได้ เครื่องบินโดยสารเหมาะสำหรับการเดินทางไกล ในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ได้ทำนายว่า ในอนาคตนั้นผู้คนอาจจะต้องกินอาหารอัดเม็ด เช่น วิตามินอัดเม็ด เกลือแร่เม็ดแทนการกินอาหาร ที่ประกอบด้วยเนื้อ ผัก ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตวิตามินต่างๆเป็นอาหารเสริม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้คนยังคงต้องกินอาหารหลักมื้อปกติอยู่