การขนส่ง

   หลายศตวรรษที่ผ่านมาพื้นดินส่วนใหญ่มีป่าปกคลุมอยู่ วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการเดินทางในสมัยก่อนคือ เดินทางลัดเลาะตามแม่น้ำ ดังนั้นเรือพายขนาดเล็กจึงเป็นพาหนะชนิดแรกที่ถูกสร้างขึ้นตราบเท่าทุกวันนี้ เรือก็ยังคงเป็นพาหนะที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางผ่านป่าทึบ สำหรับการเดินทางทางบกนั้น สัตว์หลายชนิดถูกใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง ในประเทศที่มียานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์น้อย ผู้คนในประเทศนิยมใช้สัตว์เป็นพาหนะโดยใช้ลากเกวียน เช่น อินเดีย ไทย ใช้วัวเทียมเกวียน สำหรับบรรทุกสิ่งของต่างๆ

ในช่วงทศวรรษที่ 1800 ได้มีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำได้สำเร็จ ทำให้มียวดยานที่ใช้เครื่องยนต์เข้ามาแทนที่สัตว์และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรูปแบบของการขนส่งที่ดีที่สุด ถนนหนทางถูกสร้างขึ้นให้ดีพร้อมกับการพัฒนาวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เช่น ยางมะตอย การขนส่งได้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันผู้คนก็มีความต้องการขนส่งสินค้าและเดินทางมากขั้นกว่าเดิม ทุกวันนี้คนจำนวนมากพึ่งพาการบริการขนส่งที่ทันสมัย ถ้าไม่มีรถยนต์ เรือ รถไฟ และเครื่องบินแล้ว เราคงจะมีโอกาสเลือกที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน และสถานที่พักผ่อนได้น้อยลงมาก

รถคันแรกสร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1800 ใช้บรรทุกสินค้า มีความเร็วน้อยกว่า 16 กิโลเมตร/ต่อชั่วโมง รถยนต์คันแรกผลิตโดย คาร์ล เบนซ์ ในปี 1885 วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 16 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในปัจจุบันรถยนต์มีการผลิตที่สะดวกสบายขึ้น ความเร็วมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งมีค่ายรถจำนวนมากมายหลากหลายที่ผลิตรถออกมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้