การเดินทางของผู้คน

    การเดินทางนับตั้งแต่อดีต ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1700 การเดินทางในเรือกลไฟแล่นไปมาอยู่ในแม่น้ำต่างๆในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา จากทศวรรษที่ 1840 เรือเดินสมุทรถูกสร้างขึ้นและในปี 1930 เรือเดินสมุทรสามารถแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้ในเวลา 4 วัน ซึ่งทุกวันนี้คนไม่นิยมเดินทางโดยเรือเดินสมุทร ถ้าเป็นการเดินทางในระยะสั้นๆ มักจะนิยมใช้เรือเฟอร์รี่ หรือเรือไฮโดรฟอยล์ แทน การเดินทางข้ามท้องฟ้าก็เช่นกัน การขนส่งนี้เกิดขึ้นจากการใช้บัลลูนบรรจุอากาศร้อน และในช่วงปลายทศวรรษที่ 1800 มีการประดิษฐ์เรือเหาะขึ้น ต่อมามีการผลิตเครื่องบิน และการเดินทางโดยเครื่องบินครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1903 จากนั้นเครื่องบินก็ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ในสงครามโลก ครั้งที่ 1 และเครื่องบินก็ถูกพัฒนาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบัน

คนจำนวนมากเดินทางเป็นระยะทางสั้นๆ ไปยังสถานที่ใกล้ๆกันเป็นประจำทุกวัน เขาต้องการเสียค่าใช้จ่ายถูกและปลอดภัยดังนั้นจึงใช้รถยนต์ รถไฟ รถเมล์ หรือรถรางซึ่งจะหยุดจอดขึ้นลงได้ตามสถานีต่างๆ แต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลผู้คนจะใช้ยวดยานที่มีความเร็วสูง เช่น รถไฟ รถโดยสาร และเครื่องบินที่เดินทางระหว่างเมืองต่างๆและหยุดรับส่งผู้โดยสารไม่กี่แห่ง เมื่อคนเราต้องการเดินทางไกลขึ้นแต่ใช้เวลาสั้นลง การใช้เครื่องบินจะดีที่สุดแม้ว่าค่าโดยสารอาจจะแพงมากกว่าก็ตาม มีหลายแห่งที่ถนนเต็มไปด้วยยวดยานต่างๆ ในเมืองใหญ่บางแห่งเช่น ลอสแองเจอลิส การจราจรเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะมลพิษอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาอาจทำได้โดยการรณรงค์ให้ผู้คนเดินเท้าหรือขี่จักรยานให้มากขึ้น