เส้นทางคมนาคม

    ถนนหนทางต่างๆมีการเชื่อมต่อกันทุกแห่งหนทั่วโลก เส้นทางบางเส้นถูกใช้มานานนับหลายร้อยปีและยังคงใช้อยู่จนทุกวันนี้ ถนนอีกหลายสายถูกสร้างขึ้นเพื่อการขนส่งสมัยใหม่ วิธีเดินทางที่เร็วที่สุดจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งก็คือ เดินทางในแนวเส้นตรงที่สุดแต่ก็อาจมีอุปสรรคในเรื่องของภูมิทัศน์ เช่น มีภูเขา แม่น้ำ ป่า และเมืองต่างๆทำให้ไม่สามารถเดินทางเป็นเส้นตรงได้

ถนนหลวงและทางรถไฟจะเชื่อมต่อเมืองใหญ่และเมืองเล็กๆเข้าด้วยกัน ถนนทำให้ผู้คนเดินจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งได้สะดวก ขณะที่รถไฟจะหยุดจอดตามสถานีเท่านั้น การเดินทางโดยรถไฟจัดว่าเร็ว เนื่องจากรางรถไฟนั้นตัดราบเรียบ ชาวโรมันจัดว่ามีความเชียวชาญในการสร้างถนนมากสามารถสร้างถนนให้เป็นเส้นตรงเท่าที่จะทำได้ถนนสมัยใหม่หลายสายสร้างตามถนนสมัยโรมัน เช่น ถนนวัตลิง และถนนฟอสส์ ในประเทศอังกฤษ แม่น้ำต่างๆ จัดเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำชนิดแรกผู้คนไม่ได้ใช้เส้นทางตามลำน้ำธรรมชาติเท่านั้น แต่มีการขุดคลองเชื่อมระหว่างเมืองหลักที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำด้วย การเดินทางข้ามทะเลจึงจำเป็นต้องเดินทางตามเส้นทางเดินเรือ ผ่านท่าเรือต่างๆ ตามกำหนดเพื่อป้องกันอันตรายทางน้ำ

เส้นทางการบิน เป็นการขจัดปัญหาด้านภูมิทัศน์ทางภาคพื้นดินได้เป็นอย่างดี แต่เครื่องบินก็ไม่สามารถบินไปได้ในทุกแห่งต้องบินตามเส้นทางการบินที่กำหนดไว้ และต้องบินด้วยเพดานบินที่มีความสูงแน่นอน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินอยู่ใกล้กันจนเกินไป ในเขตเทือกเขาสูงนั้นเป็นการเดินทางที่ลำบาก ดังนั้นการทำกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขานั้นจะช่วยย่นระยะทางได้